AFRICA’S GROOTSTE CRADLE2CRADLE PROJECT

CRADLE2CRADLE

De Angolese economie heeft de hoogste groeicijfers ter wereld. Als gevolg hiervan, is de hoofdstad Luanda de snelst groeiende stad in de wereld. Om de levensomstandigheden voor de inwoners van Luanda’s sloppenwijken te verbeteren, heeft de president van Angola besloten om nieuwe woningen ter beschikking te stellen aan deze inwoners.

IMPACT : ONVOORSTELBAAR GROOT

De impact van het presidentiële decreet is onvoorstelbaar groot: meer dan 2 miljoen mensen krijgen een nieuwe woning. Dit betekent dat zowel nieuwe woningen gebouwd moeten worden, als dat de bestaande woningen gesloopt dienen te worden.

GROOTSTE CRADLE2CRADLE PROJECT IN AFRICA

De enorme impact van het decreet zou leiden tot een infrastructureel infarct. Meer dan 50,000 vrachtwagen bewegingen zouden nodig zijn om de doelen te realiseren. En daarbij komt dat Luanda’s bestaande infrastructurele capaciteit al ontoereikend is om de dagelijkse stromen te verwerken. Wanneer duizenden vrachtwagen bewegingen toegevoegd zouden worden, zou dit de infrastructuur van de  hoofdstad compleet verlammen. Daarnaast zou een enorme hoeveelheid puin ontstaan, dit terwijl dumplocaties niet bestaan.

De president benoemde een speciaal kabinet (‘’GTRUCS’’) om dit project te managen. GTRUCS nam contact op met EUNITE’s participatie The Mobile Factory (‘’TMF’’) om innovatieve oplossingen te bedenken om de doelen te realiseren. EUNITE ontwikkelde een maatwerk business case voor haar oplossing: het toepassen van puin als bouwmateriaal voor de nieuw te bouwen woningen. Deze oplossingsmethode resulteert in een werkelijk indrukwekkende ”PPP” oplossing, bestaande uit:

  • People: 2.310 nieuwe banen worden gecreëerd;
  • Planet: 360,000,000 kgs aan grondstoffen worden gecreëerd uit puin en 54,000 minder vrachtwagenbewegingen zijn noodzakelijk;
  • Profit: een grondstof kostenreductie van meer dan > € 15 miljoen.

Zonder enige twijfel, is onze oplossing Africa’s grootste lcradle2cradle project ooit.

BEZOEK OCTOBER

Aangetrokken door de positieve uitkomst van de business case, besloot de directie van GTRUCS’ on Nederland te bezoeken. Het doel van dit bezoek was tweeledig, te weten:

  1. Te ervaren in een live situatie dat deze recycling oplossing werkelijk mogelijk was en
  2. Diverse details verder af te stemmen, waaronder ons innovatieve business model.

In October bezocht GTRUCS Nederland. EUNITE begeleidde GTRUCS naar verschillende productielocaties van onze partner A. Jansen BV. GTRUCS ervaarde in de dagelijkse praktijk hoe puin getransformeerd kan worden in top kwaliteit betonnen producten. Een groot aantal recycling productieprocessen werd gedemonstreerd, evenals verschillende manieren waarop gerecyclede betonnen stenen geproduceerd konden worden. Daarnaast toonde Jansen ook andere recycling en afval management technologieën, die allen mogelijkheden boden voor andere afval management uitdagingen in Angola.

VERVOLG: SPECIFICATIES & PUBLIEK PRIVATE PARTNERSHIP

De vervolgstappen in dit investeringsproject bestaan uit product specificaties en organisatie. GTRUCS zal haar producten, aantallen enz. nader specificeren. Op basis van deze informatie wordt een finale keuze gemaakt in de benodigde hardware. Daarnaast dient een laatste beslissing genomen te worden op de wijze waarop het project georganiseerd dient te worden. Een Publiek Private Partnership lijkt de best passende organisatiestructuur te zijn.

Share:
Share on LinkedIn