AGRI INVESTERING POLEN

AGRI INVESTERING POLENEen Nederlandse bontproducent besloot om zijn productie van Nederland naar Polen te verplaatsen. Ondanks dat de onderneming de hoogste dierenwelzijnsnormen hanteerde, was druk vanuit activisten dagelijkse praktijk. Uiteindelijk resulteerde dit in het besluit om Nederland te verlagen en de onderneming naar Polen te verhuizen.

AGRIĀ INVESTERING & FINANCIERING

EUNITE vervulde een belangrijke rol in het realiseren van de agri investering in Polen. Wij hebben eerst het business plan opgesteld, hetgeen de bank van onze klant als eis stelde voor het aangaan van de lening. Deze banklening werd verkregen conform de investeringsbehoefte uit het business plan.

POOLSE BV EN BOEKHOUDING

Nadat de financiering verzekerd was, hebben wij de nieuwe Poolse onderneming voor onze klant opgericht. Omdat een eigen locatie nog niet verkregen was, werd de onderneming tijdelijk gevestigd op het adres van EUNITE in Warschau. Daarnaast organiseerde EUNITE ook van meet af aan de verplichte Poolse boekhouding.

PRODUCTIE LOCATIE POLEN

De volgende bestond uit het verkrijgen van een nieuwe Poolse productie locatie. Gebaseerd op de vereisten van onze klant, identificeerde EUNITE de locaties die pasten bij de behoefte van onze klant. Samen met onze klant hebben wij verschillende agrarische locaties bezocht. Nadat de ideale locatie gekozen was, ondersteunden wij het management tijdens de onderhandelingen en boden wij juridische ondersteuning in het acquisitie proces.

OPERATIONEEL BINNEN 9 MAANDEN

Uiteindelijk resulteerden alle inspanningen in de gewenste omzetting. Nadat alle hardware getransporteerd was vanuit Nederland en nadat de Poolse productielocatie aangepast was conform Nederlandse dierenwelzijnsstandaarden, was de nieuwe Poolse productiefaciliteit binnen 9 maanden operationeel.

Share:
Share on LinkedIn