EU INNOVATIE SUBSIDIE

EU INNOVATIE SUBSIDIEDe Mobiele Fabriek (DMF) – een participatie van EUNITE – is onderdeel van een internationaal innovatieproject SPEEDKITS genaamd. Het ultieme doel van deze EU innovatie subsidie is om een nieuwe benadering te realiseren in het managen van rampen. Het doel is nl. om een integrale oplossing te bieden, waarin noodhulp en wederopbouw activiteiten gecombineerd worden. Vanaf het eerste moment was EUNITE verantwoordelijk voor alle innovatie management activiteiten van DMF binnen SPEEDKITS.

EU INNOVATIE SUBSIDIE (FP7)

EU INNOVATIE SUBSIDIEHumanitaire organisaties zoals het Rode Kruis beschikken over slapende noodrespons units, die direct geactiveerd worden nadat een ramp zich heeft voorgedaan. Iedere unit heeft een eigen functie, zoals medische zorg, sanitatie, energie- of watervoorziening. Er ontstond behoefte aan een geoptimaliseerd portfolio (zogenaamde kits) voor dergelijke NGO’s. Voorbeelden hiervan zijn onder andere : lichtgewicht tentmaterialen, biogas voorziening vanuit sanitatie, textiel om water op te slaan en te distribueren en een slimme manier van materialen te verpakken. Daarnaast moesten oplossingen ontwikkeld worden die puin transformeerden naar hooggekwalificeerde materialen (huizen). Deze betonrecycling innovatie is de verantwoordelijkheid van DMF.

Een EU innovatie subsidie is aangevraagd en verkregen (een FP7 subsidie) met een total waarde van meer dan € 5 miljoen. Gezien de grote scope van het onderzoek is een consortium van 15 verschillende organisaties gerealiseerd, afkomstig uit verschillende landen en met diverse eigenschappen (private ondernemingen, kennisinstellingen, NGO’s enz.).

INNOVATIE MANAGEMENT

EU INNOVATIE SUBSIDIEOnze innovatie management rol heeft zowel een brede als een diepe scope.We hebben ervoor gezorgd dat de innovatie doelstellingen van DMF overeenstemden met de EU innovatie subsidie doelen van SPEEDKITS. In de praktijk bestond dit ook uit het onderhouden van de relaties met de verschillende SPEEDKITS stakeholders, zoals het Internationale Rode Kruis, de TU Eindhoven, Centexbel etc. Daarnaast omvatte dit ook het rapporteren aan de Europese Commissie conform de strikte eisen.

Naast deze management en strategische rol hadden wij ook een sterke operationele betrokkenheid. We zijn een drijvende kracht geweest in het realiseren van een portfolio voor DMF. Een grote inspanning hiertoe is samen met DMF’s samenwerkingspartner A. Jansen BV geleverd. In de praktijk bestond dit letterlijk uit het mengen van gerecycled beton en het gezamenlijk produceren van innovatieve betonblokken met een technologie die past bij het ontwikkelingsniveau van opkomende markten.

Share:
Share on LinkedIn