EU SUBSIDIE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE ROEMENIE

EU SUBSIDIE ROEMENIEEen middelgrote Nederlandse bouwonderneming ontdekte een grote kans in Roemenië, namelijk het bouwen van waterzuiveringsinstallaties in Roemenië. Alhoewel de noodzaak al vele jaren overduidelijk was – diverse milieurampen hadden al plaatsgevonden – was het financieren van de oplossing een grote uitdaging voor de lokale autoriteiten tot dusverre. Nadat Roemenië de Europese Unie betreden had, werd financiering verkregen voor het oplossen van milieu problemen via EU structuurfondsen. EUNITE verkreeg een Nederlandse subsidie voor het uitvoeren van een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast heeft EUNITE lokale (commerciële en juridische) diensten geleverd in het gezamenlijk realiseren van het haalbaarheidsonderzoek.

RIOLERINGSPROBLEEM

EU SUBSIDIE ROEMENIE

De stad Fetesti (35.000 inwoners) werd al jarenlang geconfronteerd met een riolerings- en vervuilingsprobleem en de impact hiervan groeide met de dag. In de eerste plaats van de kwaliteit van het bestaande rioleringssysteem bijzonder slecht, zodat vervuiling – via het Borcea kanaal – direct in de Donau lekte. Daarnaast verdween de fundering onder het rioleringssysteem stapsgewijs. Uiteindelijk zou dit erin resulteren dat de vervuiling niet alleen in de rivier de Donau zou lekken, maar ook in de stad zelf. Het is duidelijk dat deze situatie al tot een ecologische ramp heeft geleid voor mens, flora en fauna. Aangezien de fundering dagelijks afkalft, verslechtert de kwaliteit van leven per dag.

EU SUBSIDIES: BESCHIKBAAR, MAAR ONDUIDELIJK…

Fetesti’s lokale bestuur erkende de ernst van de situatie en vroeg onze klant voor ondersteuning in het oplossen van het probleem. Een belangrijk punt was het gebrek aan financiële middelen bij de lokale autoriteiten voor het oplossen van vervuilingsproblemen. Na de toetreding tot de EU, waren verschillende EU structuurfondsen door de Europese Unie aan Roemenië toegezegd. Milieu in het algemeen – en waterzuiveringsinstallatie in het bijzonder – beschikten over substantiële middelen voor de navolgende jaren (€ 3,3 miljard). Alhoewel deze fondsen beschikbaar waren, wisten de lokale autoriteiten niet hoe zij hier aanspraak op konden maken.

Het stadsbestuur van Fetesti had onze klant uitgekozen als haar partner, die verantwoordelijk was voor het realiseren van haar integrale behoefte, bestaande uit:

  1. Het analyseren van de huidige situatie;
  2. Het ondersteunen van Fetesti in het verkrijgen van EU subsidie;
  3. Het bouwen van de waterzuiveringsinstallatie en het aansluiten op het rioleringssysteem;
  4. De renovatie van de rivierbedding van het Borcea kanaal.

EUNITE verkreeg een Nederlandse subsidie voor het uitvoeren van een voorafgaand haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast hebben wij onze klant vanuit ons kantoor in Boekarest lokaal ondersteund bij de financiële, juridische en commerciële delen van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast hebben wij de exacte ‘marsroute’ voor het verkrijgen van EU milieusubsidies in Roemenië opgesteld, zoals in het navolgende nader toegelicht.

EU SUBSIDIES IN ROEMENIË

Een belangrijk onderdeel van EUNITE’s opdracht was de precieze ‘marsroute’ – voor het verkrijgen van EU subsidies in Roemenië – uit te zoeken. Aangezien EU subsidies nieuw waren voor Roemenië, vereiste dit een aanzienlijke hoeveelheid desk research en een nog grotere hoeveelheid aan veldwerk. Op verzoek van de Nederlandse overheid analyseerden wij eerst de marsroute voor het verkrijgen van EU subsidies uit structuurfondsen. Na deze integrale analyse, hebben wij ingezoomd op de voorwaarden voor milieusubsidies. Tot slot hebben wij dit vertaald in een maatwerk oplossing voor het financieren / subsidiëren van Fetesti’s waterzuiveringsinstallatie.

Share:
Share on LinkedIn