EU SUBSIDIES SLOWAKIJE 2007-2013

EU SUBSIDIES SLOWAKIJEIn de vorige periode van 2007-2013 was een totale EU subsidie omvang van € 11.5 miljard toegewezen aan Slowakije. Haar regering moest echter om een verlenging van deze periode met 2 jaar vragen, vanwege de achterstand in het uitgeven van deze totale subsidie. Tot op heden is het nog steeds onduidelijk of Slowakije alle toegewezen middelen heeft uitgegeven.

De Slowaakse staatssecretaris van investeringen verwacht dat Slowakije 92 procent van het totale EU subsidie budget zo besteden. Deze onmacht in het uitgeven van beschikbare EU subsidies heeft tot kritiek geleid. Verschillende bronnen binnen de oppositie verwachten dat Slowakije ca. €  1 miljard aan EU subsidies misloopt. Dit ligt volgens hen niet alleen in de traagheid van het realiseren van projecten, maar ook vanwege de ineffectieve aanwending van middelen en de vele fouten dit gemaakt zijn. Een helder beeld ontstaat echter pas nadat het Ministerie van Financiën het audit proces afrond en wanneer de Europese Commissie dit rapport accepteert.

VERTRAGING EU SUBSIDIES SLOWAKIJE

EU SUBSIDIES SLOWAKIJEMinister president Robert Fico leidde Slowakije grotendeels tijdens de 2007-2013 subsidie periode. Zijn regering heeft o.a. bestaande projecten aangepast, hetgeen tot vertraging in de EU subsidies heeft geleid. Slowakije is al langer minder bedreven in het uitgeven van EU subsidies. Hierom kreeg het land ook toestemming om de periode met 2 jaar te verlengen. Aan het eind van 2013 had Slowakije nog maar 60 procent van de beschikbare EU subsidies uitgegeven.

NIEUWE EU SUBSIDIES SLOWAKIJE: ZELFDE PROBLEEM

Voor de volgende subsidie periode van 2014-2020 is ook een beperktere uitgave van beschikbare subsidies verwacht, aangezien de regering de afgelopen 2 jaar druk was om het voorgaande budget te besteden aan projecten.

Daarnaast wordt ook een trage uitgave van budgetten binnen projecten verwacht voor de EU subsidie periode van 2014-2020. Experts menen dat Slowakije’s werkwijze te bureaucratisch en te beperkt transparant zijn. Daarnaast ontbreekt een onafhankelijk toezicht en is het mede hierdoor onduidelijk hoe effectief de EU subsidies aangewend worden. Zo merkt een analist op terwijl miljoenen euros besteed worden aan promotie van EU subsidies er geen geld gealloceerd is voor onafhankelijke monitoring.

Share:
Share on LinkedIn