EU SUBSIDIES TSJECHIË

EU SUBSIDIESOnze klant had een oud kasteel gekocht in de Tsjechische Republiek, dat officieel geregistreerd stond als een Tsjechisch staatsmonument. Alhoewel het een belangrijke historische waarde had, was er helaas sprake van decennialang achterstallig onderhoud. Het doel van onze klant was om het kasteel te transformeren in een recreatie accommodatie, met name bedoeld voor buitenlandse toeristen. Om dit doel te bereiken, was een grootschalige renovatie benodigd, met een geschatte investering van ca. €  1miljoen. EUNITE was gevraagd om alle mogelijke subsidie mogelijkheden in kaart te brengen, waaronder de EU subsidies in de Tsjechische Republiek. 

EU SUBSIDIES

Zoals verwacht waren lokale Tsjechische subsidies beschikbaar, alleen waren deze vrij bescheiden. Daarentegen waren er ook verschillende EU subsidies voorhanden, die pasten bij de doelen van onze klant. Deze subsidies werden in drie hoofdonderwerpen onderverdeeld, te weten:

EU SUBSIDIES TSJECHISCHE REPUBLIEK

  1. Regionale Operationele Programma’s;
  2. Milieu subsidies en
  3. Plattelandsfondsen.

REGIONALE OPERATIONALE PROGRAMMA’S (”ROP”)

The ROP focused on reducing regional differences and convergence of living standards of underdeveloped and developed regions. In this program a matching sub-category was identified that consisted of ”…building works on cultural monuments, technical monuments and cultural points of interest with the aim of utilizing them for tourism, including related infrastructure…” The ROP consisted of a maximum contribution of €  4 mio and a maximum of 60% of the eligible cost.

MILIEU SUBSIDIES

Naast de ROP subsidies, waren er ook milieu subsidies beschikbaar voor onze klant. Deze waren onderdeel van het Operationele Programma (OP) milieu. Aangezien het park rondom het kasteel ook een complete renovatie vereiste, paste dit de vereisten van ”…de investering moet gericht zijn op het herstellen, uitbreiden en verbeteren van kasteelparken…”. Een interessant aspect van de milieu subsidie was de hoge omvang: tot 90% van de toegestane kosten werden vergoed, met een maximum van €  1 miljoen.

PLATTELANDSFONDSEN

Tot slot vonden wij ook plattelandsfondsen die veel mogelijkheden boden. Aangezien het uiteindelijke doel bestond uit het realiseren van recreatie accommodaties, paste dit een categorie in de plattelandsfondsen die investeringen subsidieert gericht op ”…de renovatie van kleinschalige accommodaties…”. Het plattelandsfonds bestond uit een maximale bijdrage van € 240,000 en 60% van de toegestane kosten.

Share:
Share on LinkedIn