OORSPRONG: CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

Onmiddellijk na de val van de Berlijnse muur zag EUNITE mogelijkheden in het bieden van zakelijke diensten aan buitenlandse ondernemingen in Centraal-en Oost-Europese (‘CEE’) landen. Om ons doel te verwezenlijken, was lokale aanwezigheid een vereiste. Zodoende openden wij onze kantoren in alle CEE landen. Zelfs in de kleinste Baltische staat – met minder dan 1 miljoen inwoners – wapperde onze EUNITE vlag trots.

De val van de Berlijnse muur trok ook buitenlandse ondernemingen aan, op zoek naar investeringsmogelijkheden in Centraal- en Oost-Europa. Destijds waren deze markten nog wat onvolwassen en / of afgeschermd. Investeringen werden zodoende vaak gerealiseerd via joint ventures met lokale Poolse, Tsjechische, Roemeense enz. ondernemingen. Het merendeel van deze investeringen vond plaats in de metaalsector (brownfield investeringen). De landen optimaliseerden hun wet- en regelgeving vrij snel en raakten volwassen. Daarnaast ontwikkelden diverse landen subsidie programma’s om buitenlandse investeerders aan te trekken. Het resultaat was dat er – naast brownfields – ook greenfield investeringen gerealiseerd werden. Op deze manier ontstond vraag naar lokale ondersteuning bij deze investeringsprojecten. Gezien onze aanwezigheid in de CEE landen, hebben wij vanaf onze begin jaren tot op heden investeringsdiensten geleverd voor brownfields en greenfields.

EUNITE GLOBAL INVESTMENT SERVICES

INVESTMENT SERVICESNadat wij ongeveer 10 jaar investeringsdiensten hadden geleverd, vonden gelijktijdig twee ontwikkelingen plaats. De eerste ontwikkeling was een vraag naar vergelijkbare dienstverlening in andere landen. Gebaseerd op hun positieve ervaring in CEE landen, vroegen onze klanten ook naar onze investeringsondersteuning in verschillende andere landen. Daarnaast ontwikkelde EUNITE haar eigen investeringsprojecten, zowel in Centraal- en Oost-Europa als in Afrikaanse landen. Wat startte als investeringsdiensten in CEE landen, is op natuurlijke wijze geëvolueerd tot investeringsdiensten ‘overal ter wereld’. Om deze reden definiëren wij onze investeringsdiensten inmiddels als ‘global investment services’ .

BREDE & UITDAGENDE SCOPE

Naast een verbreding van ons geografische territorium, ontwikkelden de karakteristieken van onze investeringen zich ook. In de eerste jaren bestond de vraag voornamelijk uit het realiseren van lokale fabrieken. Deze vraag realiseerden wij ofwel via greenfields ofwel via brownfields. Al snel daarna volgden investeringsprojecten in de agri-food sector, infrastructuur en logistiek.

Dergelijke investeringen zijn nog steeds aan de orde van de dag. De laatste jaren worden wij echter ook vaak gevraagd voor innovatieve investeringen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van nieuwe producten, innovatieve productieprocessen tot en met het realiseren van geheel nieuwe waardeketens. Alles bij elkaar resulteert dit in een brede en uitdagende scope van investeringsprojecten en dynamische werkzaamheden.

CO-CREATING, FUNDING AND MANAGING INVESTMENTS

De brede scope van investeringsprojecten is ook terug te zien in ons diensten portfolio, zoals onderstaand nader toegelicht.

CO-CREATING

Door onze opgedane ervaring met investeringsprojecten worden wij steeds vaker gevraagd om de (prille) investeringsideeën nadere vorm en inhoud te geven (‘co-creating’). Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van business plannen, het realiseren van samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van innovatieve business modellen. Dit laatste geldt met name voor investeringsprojecten waarbij geheel nieuwe waardeketens ontwikkeld worden.

FUNDING

Er een sterke relatie tussen investeringen en subsidies. Door de geografische en inhoudelijke verbreding van investeringsprojecten zijn wij specialisten geworden in het verkrijgen van subsidies in Nederland, de Europese Unie en in lokale landen.

Voor iedere investering geldt echter dat naast subsidie ook andere financieringsbronnen veilig gesteld moeten worden. EUNITE speelt ook bij het realiseren van deze additionele (private) financiering een actieve rol.

MANAGING

Tot slot zijn de investeringsprojecten in de loop der jaren aanzienlijk complexer geworden. Dit resulteert zowel in toenemende inhoudelijke uitdagingen als in groei van stakeholders. Dit laatste geldt zeker voor publiek private samenwerkingen. Er is zodoende een vraag ontstaan naar het sturen / managen van investeringsprojecten. Aangezien EUNITE een actieve rol heeft vervuld vanaf het begin, is het weinig verwonderlijk dat wij vaak gevraagd worden om dergelijke investeringsprojecten te sturen / managen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de uiteindelijke realisatie in overeenstemming is met de ‘geest van de oorspronkelijke gedachte’. Dit geldt met name voor de complexe innovaties en / of de grootschalige samenwerkingsverbanden.

Onze ‘global investment services’ hebben wij zodoende in een zin als volgt samengevat : wij co-creëren, financieren en managen investeringen.

UNIEK: HIGH END, HANDS ON & ONDERNEMEND

EUNITE heeft altijd de drive gehad om veel meer te zijn dan een doorsnee consultancy organisatie. Uiteraard bieden wij high end diensten en leveren wij de top kwaliteit zoals onze klanten verwachten. Echter vanaf het eerste begin hebben wij ons onderscheiden door onze hands on ondersteuning in het veld. Daarnaast hebben wij een tastbare ondernemende benadering in al onze werkzaamheden: nadat wij diverse investeringen met succes voor onze klanten gerealiseerd hadden, hebben wij ook eigen investeringsprojecten gerealiseerd.

Deze combinatie van high end dienstverlening met hands on mentaliteit en eigen investeringsresultaten, maakt EUNITE uniek. Meer informatie over onze achtergrond is ook beschikbaar op onze corporate EUNITE website.