EXPORT SUBSIDIE : EURO 2012 INVESTERINGEN

export subsidieIn 2004 werd de managing partner van EUNITE Oekraïne Dirck Smits van Oyen door de Oekraïense autoriteiten gevraagd om hun EURO 2012 comité te managen. Na het nemen van talrijke hordes, resulteerde dit uiteindelijk in 2007 in de keuze voor Polen en Oekraïne als gastland voor het Europese kampioenschap voetbal in 2012.

TOTAL INVESTERINGSOMVANG: MEER DAN € 80 MILJARD…

Aangezien EUNITE het bid book zelf had opgesteld, waren wij ons zeer bewust van de totaal benodigde EURO 2012 investeringen. Meer dan € 80 miljard moest geïnvesteerd worden in diverse infrastructurele projecten. Dit omvatte uiteraard investeringen in voetbal stadions. Gezien de beperkte infrastructuur, bestond dit daarnaast ook in talrijke infrastructurele investeringen: vliegvelden dienden vernieuwd te worden, de capaciteit van het wegennet en treinstations moest verhoogd worden, honderden hotels moesten bijgebouwd worden enz.

EXPORT SUBSIDIE NEDERLANDSE ONDERNEMINGENexport subsidie

Gezien onze centrale rol in het opstellen van het bid book, kensen wij ieder detail van de benodigde investeringen : ‘van stadion gebouwen tot en met het aantal bedden in hotels’. Zodoende waren wij ons zeer bewust van de export mogelijkheden die EURO2012 kon brengen voor Nederlandse ondernemingen.Om Nederlandse ondernemingen te ondersteunen in het verzilveren van de diverse marktkansen, namen wij het initiatief om het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken te mobiliseren. Zij deelden onze visie t.a.v. de commerciële kansen en samen met de FME werd een langlopend export subsidie programma voor Nederlandse ondernemingen overeengekomen.

Deze export subsidie bestond uit diverse export promotionele activiteiten, zoals het creëren van bewustzijn bij Nederlandse ondernemingen over het bestaan van de kansen. Zodoende hebben wij een grote hoeveelheid media aandacht verkregen, bestaande uit televisie interviews, publicaties in kranten, zakelijke tijdschriften, radio interviews enz. Daarnaast werden individuele sessies voor bedrijven georganiseerd samen met alle Nederlandse Kamers van Koophandel . Tijdens deze zogenaamde ‘EK kwalificatie wedstrijden’ werden de commerciële kansen voor individuele ondernemingen geïdentificeerd, en werd een maatwerk ‘aanvalsplan’ gezamenlijk opgesteld.

Naast het creëren van bewustzijn, bestond de export subsidie ook uit het commercieel ondersteunen van Nederlandse ondernemingen in de markt. Vanuit onze lokale kantoren in Warschau en Kiev werden honderden ondernemingen ondersteund in het openen van de markt.

EXCELLENTE ROI

De export subsidie werd een daverend succes. De subsidie omvang bedroeg € 2 miljoen, waarbij de omzet van de Nederlandse organisaties tenminste € 200 miljoen was (zoals ook gespecificeerd in dit export subsidie document). In de praktijk was het uiteindelijke bedrag nog zelf veel hoger: veel Nederlandse producenten hadden hun producten aan hun Poolse en / of Oekraïense partners verkocht, zonder dat zij wisten dat dit bedoeld was voor EURO 2012.

Uiteraard profiteerden de grote multinationals. Echter ook middelgrote en zelfs kleine ondernemingen waren in staat om ‘te scoren’ voor EURO2012. Een mooi voorbeeld van een dergelijke kleine onderneming is Hendrik’s Graszoden, die in staat was om haar graszoden in 3 voetbal stadions te plaatsen.

GROTE ROL EUNITE IN EURO2012

van het bovenstaande afgeleid kan worden, was EUNITE’s rol in EURO2012 groot: we hebben het EK zelf verkregen, samen met het Ministerie van Economische Zaken hebben we een export subsidie programma gecreëerd, we hebben de commerciële kansen langdurig gecommuniceerd en vanuit onze lokale kantoren hebben we lokale commerciële ondersteuning geboden aan ondernemingen uit alle sectoren.

Share:
Share on LinkedIn