INVESTERING FARMACEUTISCHE INDUSTRIE HONGARIJE

INVESTERING HONGARIJEOnze klant is gespecialiseerd in het verpakken van medicijnen voor de farmaceutische industrie. Oorspronkelijk was de onderneming alleen in Nederland gevestigd, maar het besluit werd genomen om verdere groei in het buitenland te realiseren. Centraal- en Oost-Europa boden hiertoe de meeste potentie en de keuze was gemaakt om een eigen fabriek te realiseren ofwel in Roemenië ofwel in Hongarije. EUNITE werd gevraagd om een brede ondersteuning te leveren in het realiseren van de investering in Hongarije of Roemenië.

ROEMENIË OF HONGARIJE?

Wij hebben eerst een uitgebreide benchmark tussen Roemenië en Hongarije opgesteld, op basis waarvan onze klant haar uiteindelijke keuze kon maken. Wij hebben de beide landen op verschillende elementen vergeleken, zoals arbeidskosten, beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, infrastructuur, macro economische ontwikkelingen en de aanwezigheid van potentiële klanten. Vanuit het perspectief van arbeidskosten en beschikbaarheid van personeel, bood Roemenië de beste kansen. Echter vanuit een marktperspectief versloeg Hongarije Roemenië: het markt potentieel van Hongarije was twee keer zo groot. Zodoende werd besloten om de investering in Hongarije te realiseren.

INVESTERING HONGARIJE: BEST PASSENDE REGIO?

Het oorspronkelijke doel was om een greenfield operatie te realiseren. Gebaseerd op verschillende criteria identificeerden wij de 5 best passende Hongaarse regio’s. Daarnaast presenteerden wij ook beschikbare investeringslocaties in deze regio’s.

Arbeidskosten waren een zeer voornaam onderdeel on onze analyse, andere selectie criteria waren de kwaliteit van de lokale infrastructuur, de afstand tot potentiële klanten en het aantal potentiële klanten. Tot slot waren Hongaarse subsidies een ander belangrijk criterium.

SUBSIDIES HONGARIJE

INVESTERING HONGARIJENet zoals vele Oost-Europese landen biedt Hongarije ook een substantiële hoeveelheid subsidies (zoals in het naastliggende overzicht weergegeven). Gebaseerd op de business case van onze klant, hebben wij de best passende subsidies in Hongarije geïdentificeerd. Aangezien sommige van deze subsidies ook gelieerd waren aan bepaalde regio’s, namen wij dit op in onze analyse van de best passende regio.

ACQUISITIE

Greenfields hebben één groot nadeel: het duur enige tijd voordat de operatie op volle capaciteit draait en de onderneming winstgevend is.Tijdens onze zoektocht naar de best passende locatie voor de greenfield en tijdens de oprichting van de Hongaarse onderneming van onze klant, werd contact gelegd met een Hongaarse farmaceutische onderneming. De aandeelhouders van deze onderneming waren erg geïnteresseerd in de verkoop van hun aandelen. Nadat de due diligence was uitgevoerd en met vrij soepele onderhandelingen, verkreeg onze klant de Hongaarse farmaceutische onderneming en werd de operatie in Hongarije sneller dan verwacht gestart.

 

Share:
Share on LinkedIn