INVESTERING IN POLEN MEUBELINDUSTRIE

INVESTERING IN POLEN MEUBELINDUSTRIEVanwege de verwachte concurrentiedruk – die zou leiden tot een daling van de verkoopprijs met 20%-25% – diende onze klant zijn kostprijs significant te verlagen. Dergelijke structurele kostprijs verlagingen konden niet in Nederland gerealiseerd worden, zodoende besloot onze klant om een tweede productielocatie te realiseren in Centraal- en Oost-Europa. Onze klant verzocht ons om i) zes regio’s in Polen, Slowakije en Roemenië met elkaar te vergelijken; ii) de beste locatie te adviseren voor de nieuwe organisatie en iii) de nieuwe fabriek te realiseren.

VEREISTEN

We vergeleken Polen. Slowakije en Roemenië op drie hoofd criteria, te weten:

  • Human resources;
  • Lokale supply chain en
  • Logistiek.

HUMAN RESOURCES

Een hoge beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel was een belangrijk criterium voor onze klant. Naast beschikbaarheid hebben we de gemiddelde loonkosten van de verschillende landen met elkaar vergeleken.

LOKALE SUPPLY CHAIN

De beschikbaarheid van grondstoffen was een andere belangrijke vereiste. We analyseerden de beschikbaarheid van lokale producenten van polyether, MDF, multiplex, spaanplaat en vurenhout. Daarnaast verkregen wij ook prijzen voor specifieke afmetingen en gebaseerd op de jaarlijks benodigde hoeveelheden.

LOGISTIEK

Voor ieder van de zes regio’s berekenden wij de impact van logistieke kosten, gemeten vanaf de productielocatie tot diverse distributie hubs in Europe.

SUBSIDIES

Naast de bovengenoemde vereisten, vergeleken wij ook de subsidiemogelijkheden in Polen, Slowakije en Roemenië. Dit bestond uit twee typen subsidies, te weten investeringssubsidies (cash subsidies) en fiscale subsidies.

INVESTERING IN POLEN MEUBELINDUSTRIEBUSINESS CASE: BESTE LOCATIES

Wij creëerden een maatwerk business case, die een duidelijke vergelijking bood tussen de 6 regio’s. Onze conclusie luidde dat de best passende regio’s gesitueerd waren in Zuid West Polen en in Noord West Roemenië.

Het oorspronkelijke idee was om een geheel nieuwe fabriek (greenfield) te realiseren. Gedurende het project werd het overnemen van een lokale onderneming steeds aantrekkelijker. Zodoende werd de scope van ons haalbaarheidsonderzoek verbreed met het opnemen van regio’s waar voldoende overname kandidaten aanwezig waren.

‘EAT OR BE EATEN’

Op basis van ons business plan selecteerde onze klant de meest interessante overname kandidaten. Wij contacteerde iedere onderneming op gepaste discrete wijze en stelden wij hun interesse vast. Het resultaat rapporteerden wij aan en evalueerden wij gezamenlijk met onze klant.

De volgende – geplande – stap was om de onderhandelingen met de best passende overname kandidaten te starten. Deze business case ontwikkelde zich echter tot een klassieke ‘eat or be eaten’ case : een Zweedse onderneming nam onze klant over. Aangezien de Zweedse onderneming al beschikte over een buitenlandse fabriek, waren verdere stappen niet langer nodig en het doel bereikt.

Share:
Share on LinkedIn