INVESTERING IN ROEMENIE : AUTOMOBIEL INDUSTRIE

INVESTERING IN ROEMENIEEen Nederlandse toeleverancier aan de automobiel industrie realiseerde een continue groei en had behoefte aan capaciteitsuitbreiding. Oorspronkelijk vond hun productie uitsluiten in Tsjechië plaats. Het management benaderde EUNITE voor strategisch advies en vervolgens voor ondersteuning in het realiseren van hun investering in Roemenië.

TSJECHIË OF ELDERS?

De meest voor de hand liggende keuze leek het verhogen van de capaciteit in Tsjechië. De loonkosten in dit land namen echter ieder jaar verder toe en vanuit een kostenreductie perspectief was Tsjechië minder interessant geworden.

Zodoende besloten wij de mogelijkheid van een tweede productie locatie in een ander land te onderzoeken, waarin de loonkosten lager zouden zijn dan in de Tsjechische Republiek. Naast een loonkosten voordeel, zou dit ook commerciële en logistieke voordelen opleveren. Aangezien de automobiel industrie in alle Centraal- en Oost-Europese landen produceert – en aangezien onze klant toeleverancier is aan de automobiel industrie – zou een tweede productielocatie de logistieke kosten verlagen. En door hun bredere geografische aanwezigheid, was ook een verdere verkoopgroei voorzien.

Gebaseerd op deze drie hoofd drijfveren – arbeidskosten, logistieke kosten en commerciële potentie – analyseerden wij de mogelijkheden van de veschillende landen in Centraal- en Oost-Europa. Roemenië bleek de beste mogelijkheden te bieden en het besluit was genomen om een greenfield investering in Roemenië te realiseren.

GREENFIELD INVESTERING IN ROEMENIË

INVESTERING IN ROEMENIENadat het besluit was genomen om de greenfield investering in Roemenië te realiseren, analyseerden wij de best passende regio’s in Roemenië. Uiteindelijk bleek dat het Noord-Oosten van Roemenië (Moldova regio) de beste kansen te bieden en zodoende werd deze regio gekozen voor de vervolgstappen.

Gezien de hoge mate van urgentie, werd besloten om eerst een bestaande productielocatie te huren en de greenfield later te realiseren. EUNITE identificeerde de beschikbare locaties en presenteerde deze aan onze klant. Vervolgens hebben wij samen met onze klant de verschillende locaties bezocht en de klant ondersteund tijdens de onderhandelingen.

Gelijktijdig richtten wij de lokale dochteronderneming (SRL) voor onze klant op. Tijdens het bezoeken van de verschillende locaties, werden ook afspraken ingepland met het nieuwe Roemeense (productie) management.

OPERATIONEEL BINNEN 8 WEKEN

De gehele investering in Roemenië verliep buitengewoon efficiënt. Nadat overeenstemming was bereikt over de huurcondities, werden contracten getekend met de nieuwe Roemeense dochteronderneming. Bestaande machines werden overgedragen vanuit de Tsjechische productie locatie. Medewerkers waren geselecteerd, arbeidscontracten – in overeenstemming met Roemeense wetgeving – waren opgesteld en de nieuwe medewerkers waren vrijwel direct ‘on the job’ getraind.

Alles bij elkaar resulteerde dit erin dat de Roemeense productielocatie binnen 8 weken operationeel was.

Share:
Share on LinkedIn