INVESTERING LABORATORIUM POLEN

INVESTERING LABORATORIUM POLEN

Een Nederlandse onderneming – gespecialiseerd in bodemonderzoek – had de sterke behoefte om haar productiekosten te verlagen. Oorspronkelijk beschikte de Nederlandse onderneming over laboratoria in verschillende landen, allen in West Europa (Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en in Zweden). Omdat arbeidskosten een zwaarwegende factor zijn in de kostprijs, zocht de directie van de onderneming naar mogelijkheden om de arbeidskosten te verlagen. Dit betekende in de praktijk het (deels) verplaatsen van de dagelijkse operatie naar landen met een lagere loonkosten structuur dan West Europese landen.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK : BESTE REGIO IN CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

Gezien de relatief lage loonkosten in Centraal- en Oost-Europa (‘CEE’) en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, zag de directie mogelijkheden in deze regio. De Nederlandse onderneming nam contact op met EUNITE voor verdere management ondersteuning. Alhoewel de loonkosten van grote invloed waren op de kostprijs, hebben logistieke kosten ook een belangrijke invloed op de financiële resultaten van de onderneming. De nieuwe locatie in Oost-Europa diende verschillende West-Europese locaties te faciliteren, hetgeen de logistiek en het managen van de logistieke kosten verder bemoeilijkte.

Gebaseerd op deze twee hoofd kostprijs componenten, stelde EUNITE een gedetailleerd rapport op en motiveerde welke regio in Centraal- en Oost-Europa de beste oplossing voor de Nederlandse onderneming bood. Dit gedetailleerde haalbaarheidsonderzoek omvatte verschillende financiële scenario’s. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek werd een ‘go – no go’ besluit door de internationale directie genomen.

BUSINESS CASE NOORD WEST POLEN

De internationale directie waren het met onze motivatie eens en gaven groen licht voor vervolgstappen. Eén van deze vervolgstappen bestond uit het opstellen van een gedetailleerde business case voor het Noord-Westen van Polen (in de Szczecin regio) door EUNITE. Daarnaast identificeerden wij in deze regio bestaande Poolse laboratoria die overgenomen konden worden en / of waarvan ruimte gehuurd kon worden.

REALISATIE POOLSE ORGANISATIE

Tot slot werd EUNITE gevraagd om de Poolse organisatie voor de klant op te richten. Dit bestond onder andere uit het oprichten van de Poolse dochteronderneming, het organiseren van de Poolse boekhouding en werving van het Poolse management.

Share:
Share on LinkedIn