Door onze opgedane ervaring met investeringen worden wij steeds vaker gevraagd om de (prille) investeringsideeën van onze klanten nadere vorm en inhoud te geven. Wij noemen dit ‘co-creating’ van investeringen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de meerwaarde die wij zoal bieden.

BUSINESS PLAN

Het merendeel van de investeringen vereist een business plan. Samen met onze klanten, creëert EUNITE dergelijke business plannen. Afhankelijk van de specifieke behoefte en doel kan dit variëren van pragmatisch tot zeer gedetailleerd. In algemene termen geldt dat wanneer financiering van derden vereist is, een meer gedetailleerde uitwerking noodzakelijk is. Met name wanneer deze financiering (deels) bestaat uit subsidies, moet het business plan aan vaste formats voldoen.

INNOVATIEVE BUSINESS MODELLEN

Wanneer de business plannen een sterk innovatief karakter kennen, kan dit ook resulteren in het ontwikkelen van nieuwe business modellen. EUNITE beschikt over een ruime ervaring in het creëren van dergelijke innovatieve business modellen. De innovatie kan bestaan uit nieuwe verdienmodellen, andere manieren van samenwerking, bijzondere samenwerkingspartners en / of stakeholders enz.

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Uiteraard vereist het succesvol realiseren van investeringen veel meer dan alleen papierwerk, de haalbaarheid ervan dient ook aangetoond worden. EUNITE vervult een actieve rol in het vaststellen van de haalbaarheid van de gezamenlijk ontwikkelde plannen. Dit omvat vaak het presenteren van de business plannen en / of modellen samen met onze klanten aan potentiële zakenpartners, investeerders en andere stakeholders.

CREATIE SAMENWERKINGEN

Het merendeel van de investeringsprojecten bestaat uit samenwerkende organisaties. Vaak zijn deze partnerschappen al lang geleden gerealiseerd. Echter in bepaalde gevallen is het nodig om de samenwerkingsverbanden eerst te realiseren en / of de bestaande partnerschappen uit te breiden. Daarnaast is doorgaans een vaste structuur nodig voor een dergelijk consortium, zodat iedere partner zijn verantwoordelijkheid en randvoorwaarden kent. Dergelijke consortia kunnen bestaan uit een brede variëteit aan organisaties, bijvoorbeeld private ondernemingen, publieke partners, NGOs en / of kennisinstellingen. Daarbij is het ook mogelijk dat deze consortia grensoverschrijdend of zelfs op verschillende continenten opereren. EUNITE heeft een ruimte ervaring in het mede creëren van succesvolle samenwerkingsverbanden.

SPECIALITEIT: GREENFIELD INVESTERINGEN

Greenfields zijn één van EUNITE’s specialiteiten. Hiermee wordt het realiseren van investeringsprojecten vanaf nul bedoeld – in een verlaten en afgelegen veld -. Greenfield projecten omvatten zowel verschillende elementen van onze lokale diensten als verschillende investeringsdiensten. Deze combinatie van high end dienstverlening met hands on mentaliteit in het veld onderscheid EUNITE . Wij realiseren onze succesvolle greenfields door onze combinatie van ervaren ‘boots on the ground’, ons uitstekende management, heldere communicatie en onze pioniersmentaliteit.

MERGER & ACQUISITION

Vanuit historisch perspectief gezien, is het vrij begrijpelijk dat EUNITE ook een brede ervaring heeft in merger & acquisition trajecten. Na de val van de Berlijnse muur was acquisitie van bestaande ondernemingen vaak de enige mogelijkheden voor buitenlanders om zich lokaal te vestigen. Vanwege de strenge wetgeving was het in de praktijk vaak voor buitenlandse ondernemingen lastig om eigen investeringen te realiseren. Naast deze juridische hobbels, resulteerden acquisities en / of joint ventures bovendien in sneller resultaat / hogere ROIs.

Zodoende heeft EUNITE van oudsher acquisities diensten geleverd bestaande uit due diligence, juridische ondersteuning, ondersteuning bij onderhandelingen enz. in verschillende CEE landen. Gebaseerd op dit track record in Centraal- en Oost-Europa, werden wij ook gevraagd om overnames te ondersteunen in Nederland en andere landen.