INVESTERINGSMANAGEMENT HIGH TECH INDUSTRIE

INVESTERINGSMANAGEMENT NEDERLANDNa het succesvol ontwikkelen van zijn eerste eigen productlijn, zette onze klant in de high tech industrie de volgende stappen in haar groeistrategie. Deze stappen bestonden uit verdere product innovaties, betrokkenheid in Europese R&D projecten en het bieden van coating diensten, zoals onderstaand toegelicht. Investeringsmanagement door EUNITE was vervolgens gewenst.

GREEN GUN & BLUE GUN

INVESTMENTERINGSMANAGEMENTDe eGun werd vrij snel een commercieel succes. De eerste generatie van eGuns bood een schonere technologie (kerosine werd door bio ethanol vervangen). Daarnaast werd de hoeveelheid milieuvervuiling – voor coating wordt gebruik gemaakt van zware metalen – danig gereduceerd door de aanzienlijke efficiency verbetering van het productieproces. Tot slot resulteerde deze efficiency verhoging ook in een lager gebruik van brandstof, zuurstof en coating materiaal en gezamenlijk leidde dit tot aantrekkelijke business cases voor de high tech markt. De eerste generatie van eGuns verkreeg de passende commerciële naam ‘Green Gun’. Net zoals met vele andere innovaties, is de Green Gun over de jaren sterk verbeterd en zijn er continu nieuwe versies op de markt gebracht.

Na het realiseren van deze Green Guns, werd het nieuwe doel om een machine te ontwikkelen die in staat was om een compleet nieuw type coating te produceren. Deze tweede product lijn kreeg de naam ‘Blue Gun’. De eerste R&D activiteiten in het realiseren van de Blue Gun zijn een jaar geleden gestart. De verwachting is dat de totaal benodigde ontwikkeltijd tenminste nog twee jaar zal vereisen.

SELF HEALING COATINGS

FP7 subsidie

Min of meer gelijktijdig werd onze klant een consortium partner in een – door de EU (FP7) – gesubsidieerd innovatie project SAMBA genaamd. Het ultieme doel van SAMBA is om een nieuwe unieke zelf helende thermische barrière coating (TBC) voor turbines en andere structuren te realiseren. Deze innovatieve coating resulteert in een significante verlenging van de levensduur van kritische componenten. Aangezien de bestaande TBCs geen mogelijkheden bieden tot zelf reparatie, bieden de nieuwe zelf helende TBC een verlaging van de hoeveelheid TBC vervangingen in de levensduur van de motor en een verhoging van de betrouwbaarheid van de kritische componenten.

AGRAL: 7 MILJOEN TON CO2 REDUCTIE / JAAR

horizon 2020 subsidie

Sinds enkele decennia is de ontwikkeling van de zogenaamde ‘inert anode’ de primaire uitdaging in de aluminium industrie. Deze ‘inter anode’ leidt tot een sterke reductie van CO2 emissies en tot een verlenging van de levensduur van de anode (van de huidige 25 dagen naar een jaar). Diverse grote aluminium producenten (Alcoa, Rusal, Chalco enz.) hebben uitvoerig onderzoek hiernaar uitgevoerd, echter tot op heden zonder succes. Via haar dochteronderneming  Aluminium Pechiney, heeft Rio Tinto meer dan een decennium aan de ‘inert anode’ onderzoek verricht en heeft recent een veelbelovende oplossingsrichting gevonden.

Voor deze oplossing is een Horizon 2020 subsidie aangevraagd en verkregen voor een groot consortium van bedrijven, onze klant is één van de hoofd consortium leden. Het doel van het project ‘Advanced Green Aluminium’ (‘AGRAL’) is het ontwikkelen van een specifieke cermet (keramische metaal composiet) dat beschikt over uitstekende eigenschappen (hitte resistentie en corrosie preventie). Dit composiet biedt de aluminium industrie de mogelijkheid om de bestaande koolstof anode door deze ‘inert anode’ te vervangen en op deze manier de CO2 emissies tijdens het elektrolyse proces tot nul te reduceren. Het bestaande proces is verantwoordelijk voor 7,04 miljoen ton CO2 output per jaar (wereldwijd).

GAS TURBINE COATING DIENSTEN

INVESTERINGSMANAGEMENTNadat onze klant zich tot producent van high tech systemen had ontwikkeld, heeft onze klant zijn portfolio in 2014 verbreed met diensten, te weten het coaten van applicaties. Deze diensten worden voornamelijk geboden in de gasturbine en luchtvaartindustrie. In beide marktsegmenten zijn de allerhoogste kwaliteitsnormen van toepassing (‘zero failure’). Zoals verwacht kan worden, moet eerst de top kwaliteit van coating geleverd worden, voordat een klant ook maar overweegt om van coating leverancier te veranderen. Zodoende is iedere coating een innovatie op zich: iedere kwaliteit moet getest, bewezen, geoptimaliseerd enz. te worden.

In 2015 was het eerste type coating gekwalificeerd en startte de commerciële productie van deze specifieke coatings. Gebaseerd op de eerste successen zijn andere coatings en coating applicaties aangevraagd, hetgeen resulteerde in een continue R&D cyclus voor iedere innovatie.

INVESTERINGSMANAGEMENT & SUBSIDIES

Zoals uit het bovenstaande afgeleid kan worden, zijn vele uitdagende innovaties gelijktijdig ontwikkeld en geïntroduceerd. Iedere innovatie bestaat uiteraard ook uit significante investeringen (in machines, productiematerialen, medewerkers enz.) EUNITE heeft deze verschillende innovaties in de interne organisatie aangestuurd en georganiseerd. Daarnaast heeft EUNITE een actieve rol vervuld in het financieel managen en in het rapporteren aan de Nederlandse en EU autoriteiten. EUNITE heeft vanzelfsprekend ook diverse subsidies en fiscale voordelen voor de verschillende innovaties aangevraagd en verkregen.

 

 

Share:
Share on LinkedIn