INVESTERINGSMANAGEMENT

De investeringsprojecten zijn in de loop der jaren aanzienlijk complexer geworden. Dit resulteert zowel in toenemende inhoudelijke uitdagingen als in groei van stakeholders. Dit laatste geldt zeker voor publiek private samenwerkingen. Er is zodoende een vraag ontstaan naar investeringsmanagement van de projecten. Aangezien EUNITE een actieve rol heeft vervuld vanaf het begin, is het weinig verwonderlijk dat wij vaak gevraagd worden om deze rol te vervullen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de uiteindelijke realisatie in overeenstemming is met de ‘geest van de oorspronkelijke gedachte’. Dit geldt met name voor de complexe innovaties en / of de grootschalige samenwerkingsverbanden. Onderstaand staat omschreven welke werkzaamheden wij zoal in de praktijk vervullen.

PROJECT STURING

EUNITE heeft meestal een actieve rol in het realiseren van de investeringen in de praktijk. Dit bestaat uit het sturen van het betrokken team vanaf het startmoment tot en met de finale realisatie. Daarnaast omvat dit ook het aansturen van andere consortium leden en / of stakeholders. Een dergelijk stakeholder management kan bestaan uit het managen van private partners, publieke autoriteiten, kennisinstellingen NGOs, werkgeversorganisaties enz.

MANAGEMENT & ONDERSTEUNING

Naast het sturen van het project, resulteert onze betrokkenheid ook vaak in een management en / of een management ondersteunende rol. Zoals verwacht bestaat de meest voor de hand liggende management (support) rol uit het project management zelf. Daarnaast omvat dit ook andere disciplines, zoals R&D activiteiten (met name bij innovatie subsidies) en ROI / investeringsimpact meting in de praktijk. Tot slot voegt EUNITE ook vaak waarde toe op bij business development onderwerpen, zoals communicatie, marketing en verkoop.

FINANCIEEL MANAGEMENT & RAPPORTAGE

Een andere belangrijke investeringsmanagement taak die EUNITE vervult is rapportage en het financiële management van de investeringsprojecten. Meer gedetailleerd omvat dit het rapporteren en presenteren van voortgang, afwijkingen enz, aan de financierders. Zoals verwacht kan worden, speelt financieel management een zeer dominante rol in dergelijke rapportages. Alle gebruikelijke financiële onderwerpen zijn dan ook van toepassing, zoals Verlies en Winst rapportages, bijgewerkte liquiditeitsprognoses, cash flow analyses e.d.

Rapportages en financieel management zijn op maat gesneden voor de verschillende groepen van toehoorders, zoals private investeerders, stakeholders en subsidieverstrekkers.

BOARD ADVISORY & BOARD MEMBERSHIP

Voor grote investeringen is commitment vereist van raden van bestuur van onze klanten. EUNITE adviseert dergelijke besturen over strategische onderwerpen voorafgaand en tijdens de realisatie van de investeringen. Daarnaast is EUNITE in al haar eigen investeringen – greenfields en participaties – zef bestuurslid. Oftewel ”wij doen waar wij voor staan”.