LANDBOUW OEKRAÏNE : FARMGATE

LANDBOUW OEKRAÏNENadat wij meerdere jaren als zakelijke dienstverlener in Oekraïne actief waren, had EUNITE de ambitie om ook een eigen investeringsproject te realiseren. Gezien Oekraïne’s “zwarte aarde” en de persoonlijke interesses van EUNITE’s management in landbouw, werd besloten om een eigen boerderij op te richten, Farmgate Ukraine genaamd. 

Uiteindelijk zou dit resulteren in een omvang van ca. 20.000 hectare. Voor Nederlandse begrippen zou dit een zeer groot boerenbedrijf zijn, echter volgens de Oekraïense standaarden betekende dit een boerderij van gemiddelde omvang. 

FUND RAISING : SLECHTS DENKBARE TIMING

Vanaf het allereerste begin was het idee om een groep van Nederlandse investeerders bijeen te brengen, waaronder EUNITE. Om potentiële investeerders te interesseren hebben wij eerst een prospectus opgesteld in 2008. Vanaf september dat jaar zouden wij starten met onze fund raising inspanning. Achteraf terugkijkend kon onze timing niet slechter zijn, aangezien precies tijdens onze fund raising kick off, de mondiale financiële crisis uitbrak. Dientengevolge werden alle investeringsprojecten stevig geraakt. Zoals te verwachten gold dit ook voor ons investeringsproject in een opkomende economie met een hoog risico profiel.

Zodoende besloten wij om te wachten tot het investeringsomstandigheden weer wat genormaliseerd waren. Alhoewel later dan verwacht, lukte het ons om verschillende Nederlandse investeerders samen te voegen in de joint venture. Diverse hardware investeringen (met name landbouw machines) waren benodigd. Daarnaast was ook een significante hoeveelheid werkkapitaal benodigd. De totale financiering bestond uit eigen vermogen van de diverse aandeelhouders en uit een lening van een Nederlandse bank. Subsidies waren geen onderdeel van dit investeringsproject, er was zodoende sprake van een 100% commercieel gefinancierd project.

SUCCESVOLLE LANDBOUW OEKRAÏNE

LANDBOUW OEKRAÏNEEUNITE is de drijvende kracht geweest in het realiseren van deze landbouwonderneming in Oekraïne. We hebben diverse hobbels genomen, niettemin heeft dit gerealiseerd in een succesvolle operatie in de afgelopen jaren.

De eerste hobbel die we moesten nemen was de Oekraïense wetgeving. Aangezien landbouwgrond in Oekraïne nog steeds beschermd is voor buitenlandse investeerders, besloten wij om langlopende lease overeenkomsten met diverse landeigenaren af te sluiten in het westen van Oekraïne. Gedurende enkele jaren is de boerderij gegroeid tot een totaal van 7,000 hectare op dit moment. Onze hoofdgewassen zijn tarwe, gerst, maïs, sojabonen en koolzaad en wij hebben ook een kleine zuivel- en varkensoperatie.

Het blijft onze ambitie om te groeien naar 20,000 hectare en tot de Oekraïense top 10% te horen in termen van opbrengst per hectare en winstgevendheid per ton geproduceerd. Farmgate’s strategie is om de mondiale “best practices” te implementeren om zo superieure opbrengsten te realiseren in Oekraïne’s beroemde zwaarte aarde tegen concurrerende kosten.

Naast aandeelhouder is EUNITE vanaf begin af aan verantwoordelijk geweest voor het algehele en financiële management van de boerderij.

 

Share:
Share on LinkedIn