EUNITE participeert ook in eigen investeringsprojecten. Participaties hebben plaatsgevonden in onze eigen greenfields en wij hebben geparticipeerd in bestaande ondernemingen.

EIGEN GREENFIELDS

EUNITE was initiatiefnemer en mede-investeerders in haar eigen greenfields in opkomende economieën, zoals bijvoorbeeld in Oekraïne en in Mozambique. In voorkomende gevallen stelde EUNITE investeringsprospectussen op, passend bij het verwachtingspatroon van private investeerders. Daarna identificeerden, benaderden en overtuigden we potentiële private investeerders om mee te investeren.

Ondanks het erg hoge risico profiel van onze eigen investeringen, is het ons meermaals gelukt om investeringen te financieren, bestaande uit  onze eigen cash contributies, cash bijdragen van private investeerders onder uitdagende omstandigheden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in succesvolle ondernemingen met voldoende kritische massa.

PARTICIPATIES : EIGEN MERGER & ACQUISITIONS

Naast het realiseren van onze eigen greenfields, heeft EUNITE ook geparticipeerd in bestaande organisaties. Onze financiering in bestaande ondernemingen bestond zowel uit cash investeringen als in kind investeringen. Het merendeel van onze participaties betrof Nederlandse ondernemingen.