PRIVATE FINANCIERING

Naast een track record in het verkrijgen van subsidies, is EUNITE ook erg succesvol in het aantrekken van private financiering voor investeringen. Private financiering bestaat met name uit eigen vermogen, leningen en export financiering. In sommige gevallen is de private financiering gecombineerd met subsidies. We hebben echter ook investeringen gerealiseerd die uitsluitend bestonden uit private financiering.

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen voor investeringen is vaak aangetrokken als resultante van onze eerder geleverde diensten, zoals het creëren van business plannen en het ontwikkelen van haalbaarheidsstudies. Doorgaans bestond dit uit verschillende investeerders per afzonderlijk project. In sommige gevallen was EUNITE ook mede-investeerder, zoals bijvoorbeeld in Oekraïne, Mozambique en in Nederland.

LENINGEN

EUNITE heeft diverse leningen verkregen, zowel voor investeringen van haar klanten als voor haar eigen investeringen. EUNITE’s meerwaarde in het realiseren van leningen bestaat meestal uit een combinatie van ‘investment creation’ diensten, actieve onderhandelingen met verstrekkers en onze lokale dienstverlening. A brede variëteit aan leningen is verkregen, zoals onderstaand nader toegelicht

AANDEELHOUDERSLENINGEN

Talrijke investeringsprojecten zijn gefinancierd via aandeelhoudersleningen. Het merendeel van de aandeelhoudersleningen zijn gerealiseerd in combinatie met eigen vermogen verstrekking.

LEASE OVEREENKOMSTEN BANKEN

In veel investeringsprojecten zijn lease overeenkomsten met banken opgenomen. Dergelijke lease overeenkomsten zijn zowel gefaciliteerd door westerse als door lokale banken. Met name in de logistiek zijn meer dan eens complexe lease constructies gangbaar, die bestaan uit lease overeenkomsten tussen westerse banken, holdingmaatschappijen en onderverhuur overeenkomsten aan lokale (dochter-) ondernemingen.

BANK LENINGEN

Reguliere bank leningen voor investeringsprojecten zijn eveneens gerealiseerd. Net zoals lease overeenkomsten, zijn ook bank leningen door zowel westerse als lokale banken gefaciliteerd. Bovendien zijn bank leningen niet alleen aan moedermaatschappijen verstrekt, maar ook direct verstrekt aan lokale ondernemingen (dochter ondernemingen en / of joint ventures).

Naast de gebruikelijke westerse banken, zijn ook bank leningen verkregen van banken en / of programma’s die uitsluitend gericht zijn op opkomende markten. Dergelijke bankinstellingen zijn vaak eigendom van private banken en nationale overheden (zoals bijvoorbeeld de FMO in Nederland).

OVERHEIDSLENINGEN

Voor hoog risicovolle innovatie projecten, heeft de Nederlandse overheid een leningfaciliteit ontwikkeld genaamd ‘InnovatieKrediet‘. Deze lening is risicodragend, d.w.z. dat deze alleen terugbetaald dient te worden wanneer de innovatie succesvol is.

EXPORT FINANCIERING

Tot slot een minder bekende, maar zeer interessante vorm van private investering is export financiering. Algemeen gesteld zijn twee types van export financiering mogelijk – een kopers en een leveranciers krediet – beiden bieden mogelijkheden om investeringen in opkomende landen te financieren. Met export financiering kunnen lokale dochterondernemingen direct gefinancierd worden in opkomende economieën, echter tegen westerse tarieven. Aangezien de lokale rentetarieven in opkomende markten doorgaans dubbele cijfers omvatten, is export financiering een zeer interessant alternatief.

Daarbij is het in joint ventures ook mogelijk om aansprakelijkheden tussen partners te splitsen. Vanuit een risk management perspectief bezien, biedt deze vorm van financiering additionele voordelen. Export financiering wordt door een consortium gerealiseerd. Een dergelijk consortium bestaat uit een exporterende onderneming, zijn huisbank en een lokale investeerder.