SUBSIDIE MOZAMBIQUE : GROOTHANDEL IN ZADEN

SUBSIDIE MOZAMBIQUEEUNITE is mede-oprichter en mede-eigenaar van een landbouw investering in Mozambique: een groothandel in zaden en kruiden, Sunsmile genaamd. Sunsmile was opgericht in 2002 via een investeringssubsidie van de Nederlandse overheid en is sindsdien operationeel.

LANDBOUW KANSEN & SUBSIDIE MOZAMBIQUE

Samen met andere investeerders, heeft EUNITE de landbouw kansen in Mozambique al vele jaren geleden gesignaleerd. Gezien het hoge risicoprofiel van greenfield investeringen, is in 2001 een investeringssubsidie voor Mozambique aangevraagd en verkregen van de Nederlandse overheid voor het oprichten van een groothandel in zaden. De resterende financieringsbehoefte is gerealiseerd door alle aandeelhouders, waaronder EUNITE zelf.

LOKAAL MANAGEMENT & LOCAL BUSINESS

Eén van de Nederlandse aandeelhouders heeft vanaf het eerste begin het management gevoerd van Sunsmile. Alle groothandelsactiviteiten bestaan vanaf dag een uitsluitend uit ‘local busienss’, d.w.z. het inkopen van producten van lokale kleine boeren en deze te distribueren aan andere delen van de waardeketen, zoals de Mozambikaanse voedselverwerkende industrie en lokale detailhandelsondernemingen.

De handelsactiviteiten bestaan uit het verhandelen en verwerken van zaken, kruiden, noten e.d. zoals piri-piri, sesamzaad en cashewnoten.

MEDE-INVESTEERDER EN BESTUURDER

EUNITE heeft een actieve rol vervuld in Sunsmile. Naast onze meerwaarde in het verkrijgen van financiering / subsidie voor Sunsmile, hebben wij zelf ook geïnvesteerd. Daarnaast zijn een actieve bestuurder en hebben wij het lokale Mozambikaanse management van afstand op diverse operationele zaken ondersteund. In 2012 was Sunsmile overgedragen aan een grote voedselverwerkende onderneming en bestaat tot op heden.

Het succes van deze groothandel in zaden in Mozambique was een katalysator voor andere investeringen in dit land. Gebaseerd op onze eigen ervaringen in het opstarten van handelsactiviteiten in Mozambique, werd ons ook de potentie duidelijk van het lokale zakelijke dienstverlening aan buitenlandse investeerders. Zodoende heeft Sunsmile ook bijgedragen in het realiseren van onze eigen lokale Mozambikaanse onderneming, EUNITE Mozambique.

Share:
Share on LinkedIn