SUBSIDIE OEKRAÏNE FOOD CHAIN

Subsidie Oekraïne

De Oekraïense overheid streefde naar een uitbreiding van de varkensstapel van 7 miljoen naar 12 miljoen op (middel-) korte termijn. Deze marktsituatie leidde  tot substantiële investeringen. Gezien de sterke internationale positie van de Nederlandse toeleveranciers aan de varkenssector, bood dit aanzienlijke en langdurig commercieel perspectief voor Nederlandse toeleveranciers aan de varkenssector. Deze kans werd door de Nederlandse marktpartijen onderkend en onderscheidend vermogen werd gevonden in het realiseren van een integrale ketenoplossing. Dit vergde substantiële investeringen in zowel hardware als marketing. Hiervoor was een subsidie gewenst van de Nederlandse overheid. Gezien ons track record met vergelijkbare projecten werden wij gevraagd om deze subsidie in Oekraïne te verkrijgen.

SUBSIDIE OEKRAÏNE : EXPERIENCE CENTER

Subsidie OekraïneDe Nederlandse private partijen waren al enige jaren actief met het verkopen van hun producten op de Oekraïense markt. De mate van succes was echter beperkt. Het uiteindelijke zakelijke motief – het verbeteren van het rendement van een varkensfokkerij – werd in de praktijk met de Nederlandse producten slechts marginaal behaald. Dit kwam doordat er onvoldoende marktbesef was dat de ware oplossing bestaat uit een investering in de gehele keten, bestaande uit vier pijlers, te weten huisvesting, genetica, hygiëne en management / kennis.

Het merendeel van de investeringen was tot dan toe echter gebaseerd op deeloplossingen. Bovendien was – ondanks het bieden van uitvoerige kennisoverdracht – het dagelijkse gebruik van deze deeloplossingen vaak onjuist. Dit onjuiste gebruik leidde tot een negatief sentiment aangaande de Nederlandse producten (‘veel duurder en werkt niet’’). Dit negatieve sentiment werd niet alleen in de interne varkensfokkerijen geuit, maar ook daarbuiten. Vervolginvesteringen bleven zodoende achterwege en nieuwe klantrelaties werden lastiger gerealiseerd.

Gebaseerd op dit voortschrijdend inzicht waren de diverse toeleveranciers aan de Oekraïense varkenssector tot de slotsom gekomen dat i.p.v tonen, de doelmarkt de meerwaarde live diende te ervaren. Het kernpunt in deze nieuwe marktstrategie bestond uit het ontwikkelen van bewustwording van de ketenmeerwaarde. Dit zou het beste gerealiseerd worden door potentiële afnemers van Nederlandse producten zelf te laten ervaren op welke wijze het mogelijk is om – op diervriendelijke wijze – een varkensfokkerij te exploiteren met:

  • Een hogere productiviteit;
  • Een hogere kwaliteit;
  • Tegen lagere kosten;
  • Een exponentiële toename in de omvang van hun varkensstapel en
  • Een beter rendement.

Potentiële klanten zouden dit kunnen ervaren in een ‘’experience center’’. Hieronder wordt een ‘’live’’ varkensfokkerij in Oekraïne verstaan met ruim 2.000 varkens waarin jaarlijks honderden personen opgeleid zouden worden.

SUBSIDIE OEKRAÏNE : MARKETING

Naast deze investering werden ook grootschalige marketing activiteiten ontplooid. Gedurende meerdere jaren zou deze “Holland branding” de verschillende Nederlandse marktpartijen in de Oekraïense markt onder de aandacht brengen. Als onderdeel hiervan zouden verschillende evenementen ontwikkeld worden. Voor deze marketing activiteiten was ook subsidie wenselijk.

SUBSIDIE AANVRAAG MET SUCCES AFGEROND

Een breed consortium werd gecreëerd bestaande uit diverse Nederlandse ondernemingen en een Oekraïense investeerder. Uiteindelijk werden twee subsidies door EUNITE voor het brede consortium aangevraagd, één voor het investeringsproject en één voor de marketing werkzaamheden. Beide aanvragen werden toegekend, met een totale subsidieomvang van ruim € 1.2 miljoen.

 

Share:
Share on LinkedIn