SUBSIDIES & INVESTERINGEN METAALINDUSTRIE POLEN

SUBSIDIES POLENVanwege het hoge aantal gekwalificeerd personeel en de relatief lage loonkosten, hadden veel Nederlandse ondernemers uit de metaalsector de wens om een eigen Poolse fabriek te realiseren. Over de jaren heeft EUNITE talrijke investeringen in de productie en / of metaalindustrie in Polen gerealiseerd. Polen is met stip de grootste subsidie ontvanger in de EU, zodoende spelen bij nagenoeg alle investeringsprojecten in Polen subsidies een belangrijke rol. Doorgaans was onze meerwaarde voor alle greenfields vergelijkbaar en zoals onderstaand nader toegelicht.

BUSINESS PLAN

De eerste stap in iedere greenfield is het opstellen van een business plan. De inhoud kan variëren van kort en bondig tot en met zeer gedetailleerd. Met name wanneer subsidies en / of leningen van derden benodigd zijn, is het business plan doorgaans uitgebreid.

Naast de jaarlijkse exploitatieoverzichten en liquiditeitsprognose, spelen de human resources n logistieke kosten een belangrijke rol in het financiële plan. Alhoewel grote loonkosten reducties gerealiseerd kunnen worden, zijn in sommige gevallen hogere logistieke kosten van toepassing. In voorkomende gevallen heeft de keuze van de (juiste) vestigingslocatie een grote invloed op de kostprijs reductie. Een andere reden waarom speciale aandacht wordt geschonken aan medewerkers zijn subsidies. Het creëren van banen speelt een belangrijke rol in het verkrijgen van subsidies in Polen.

Nadat het business plan is gerealiseerd, worden de volgende stappen ‘in het veld’ genomen.

LOCATIE & SPECIAL ECONOMIC ZONES

Gebaseerd op de vereisten van het business plan, worden de best passende locaties geïdentificeerd voor het realiseren van de greenfield. Vooral in Polen is een enorm aantal business parken ontwikkeld. Veel subsidies stellen als voorwaarde dat de greenfield in deze business parken (‘special economic zones’) gerealiseerd worden.

SUBSIDIES POLEN

Special economic zones zijn overal in Polen te vinden. Daarbij geldt dat special economic zones bestaan uit sub-zones.Een voorbeeld hiervan is de special economic zone of Legnica: deze zone bestaat uit 12 sub-zones met een totale oppervlakte van meer dan 1,000 Ha. De afstand van tussen de sub-zone Przemkov  en de sub-zone Wroclaw is ongeveer 100 km.

Uit het voorafgaande valt af te leiden dat een groot aantal passende locaties beschikbaar is. Na het identificeren van de best passende locaties, heeft EUNITE in de onderhandelingen met eigenaren ondersteund en juridische assistentie geboden. Uiteindelijk resulteerde dit in het verkrijgen van de gewenste locatie voor de nieuwe fabriek. De keuze voor de best passende locatie is vaak mede beïnvloed door subsidies.

SUBSIDIES &INVESTERINGEN POLEN

Voor iedere Poolse greenfield in de maakindustrie zijn de subsidiemogelijkheden vastgesteld. In de meeste gevallen heeft dit ook geleid in het aanvragen en verkrijgen van de subsidie. Een groot aantal Poolse subsidies worden vanuit de regio verstrekt. Door dit regionale karakter, concurreren de Poolse regio’s – en de verschillende special economic zones – onderling in het aantrekken van (buitenlandse) investeerders. De omvang van de subsidie bedraagt tussen de 30% – 50% van de totale investeringsomvang, bestaande uit onroerend goed, machines en investeringen in training.

LOKALE POOLSE ONDERNEMING & LICENTIES

Een ander standaard element in greenfields bestaat uit het oprichten van de Poolse (dochter) onderneming. Voor bepaalde handelsactiviteiten zijn licenties en / of vergunningen verplicht. In voorkomende gevallen biedt EUNITE de juridische ondersteuning om deze licenties te verkrijgen.

BOUW MANAGEMENT

Uiteraard wordt de bouw van de fabriek verzorgd door lokale Poolse bouwondernemingen. In het algemeen is er direct contact tussen de Poolse bouwonderneming en onze klant. Onze meerwaarde tijdens de bouw bestaat voornamelijk uit juridische ondersteuning. Normaliter verlopen het bouwproces in Polen aanzienlijk sneller dan in Nederland. Bedrijven die kiezen voor een locatie van een speciale economische zone hebben doorgaans de kortste bouwtijd: veel vereiste vergunningen zijn nl. onderdeel van de overeenkomst tussen onze klant en de special economic zone en / of de special economic zone faciliteert in het verkrijgen van de desbetreffende vergunning(-en).

RECRUITMENT

Het gros van de buitenlandse investeerders heeft in eerste instantie geen Pools management beschikbaar. Voor veel klanten hebben wij zodoende hun lokale Poolse management geworven. Normaliter organiseren wij de eerste selectie zelfstandig. Dit omvat het plaatsen van de advertentie in de meest geschikte media. Op basis van de reacties en cv’s selecteren wij de best passende kandidaten en vergelijken wij hun competenties met het profiel van onze klant.

Daarna selecteren wij de best passende kandidaten en presenteren wij hun competenties  – voorzien van onze opmerkingen – aan onze klant. De tweede stap in de selectie bestaat uit een beoordeling van de kandidaten door onze klant en ons gezamenlijk. Uiteindelijk kiest onze klant de best passende kandidaat. In de laatste fase van het wervingsproces bieden wij vaak ondersteuning bij juridische onderwerpen (m.n. arbeidsrechtelijke zaken). Ten slotte leidt dit in het verkrijgen van Pools management.

BOEKHOUDEN & ACCOUNTING

Tijdens de opstart fase wordt vaak gebruik gemaakt van onze boekhoud en accounting diensten. Het feit dat alle activiteiten geconcentreerd zijn onder één dak en met één vast contactpersoon wordt door onze klanten gezien als een belangrijke meerwaarde.

Share:
Share on LinkedIn