SUBSIDIES MARITIEME INDUSTRIE PORTUGAL

SUBSIDIES PORTUGAL

Nadat wij enige jaren voordien een succesvolle greenfield in Polen gerealiseerd hadden, benaderde onze klant ons voor vergelijkbare investeringsdiensten in Portugal. Onze klant behoort tot Nederlands meest gerenommeerde ondernemingen in de metaalindustrie, actief in de maritieme industrie en haar klanten bevinden zich overal ter wereld.

Vanwege de toenemende activiteiten in Afrika en in Amerika, was een derde hub in Europa gewenst. Nadat verschillende landen met elkaar vergeleken waren, waaronder Bulgarije, Oekraïne en Roemenië, was Portugal gekozen als de beste oplossing.

VERKENNING PORTUGESE REGIO’S

SUBSIDIES PORTUGALNadat het directiebesluit voor Portugal was genomen, was de volgende stap een diepgaande analyse van de verschillende Portugese regio’s. EUNITE heeft de verschillende regio’s met elkaar vergeleken, op basis van de criteria van onze klant. Dit bestond uit het aantal (technische) studenten, werkloosheidscijfers, gemiddelde lonen in de metaalindustrie enz. Daarnaast presenteerde wij ook de eerste mogelijke productie locaties, zowel op huur- als op koopbasis.

LOCATIES MET EEN KADE

SUBSIDIES PORTUGALGebaseerd op onze presentatie van de verschillende Portugese regio’s, besloot de directie om zich te concentreren op Portugese locaties met een kade. In Nederland beschikken alle productielocaties over een directe zeeverbinding en / of zijn zij gevestigd in zeehavens. De Poolse productielocatie mist een dergelijke faciliteit, hetgeen in de praktijk minder ideaal is gebleken.

Een directe toegang tot open zee – bestaande uit een diepzee verbinding – verlaagt de logistieke kosten significant en zorgt daarnaast voor een substantiële verhoging van de flexibiliteit. Alhoewel Portugal een zeer rijke maritieme historie heeft, zijn locaties met een kade echter zijn schaars. Ondanks deze complicerende factor, zijn wij in de opdracht geslaagd en hebben wij onze klant tijdens besprekingen en onderhandelingen met eigenaren van verschillende locaties ondersteund, zowel oude bestaande locaties als nieuw te bouwen locaties.

SUBSIDIES PORTUGAL

De totale CAPEX investeringen in Portugal – bestaande uit onroerend goed en machines – was begroot op € 20 – € 30 mio. Daarnaast resulteerde dit ook in 250 hooggekwalificeerde banen en € miljoenen aan belastinginkomsten voor de Portugese overheid. Gezien dit hoogst aantrekkelijke vooruitzicht voor de Portugese overheid, was het besluit genomen om ook subsidies aan te vragen.

De eerste stap bestond uit het creëren van een gedetailleerd business plan, bestaande uit alle reguliere elementen, zoals investeringsoverzicht, banen creatie, V&W overzichten enz. Daarnaast omvatte dit ook een beschrijving van de meerwaarde voor Portugal, zoals belastinginkomsten, sociale verzekeringsbijdragen e.d.

Met dit business plan zijn vervolgens verschillende Portugese subsidie autoriteiten benaderd. Gezien de inhoud van de handelsactiviteiten waren verschillende subsidies beschikbaar: zowel cash subsidies als fiscale voordelen bleken haalbaar te zijn. Na besprekingen met verschillende subsidie verstrekkers werd ons door de hoogste vertegenwoordigers (zie onderstaand) bevestigd dat combinaties van subsidies toegestaan was, hetgeen in een groot financieel voordeel resulteerde.

COMMITMENT VAN VERSCHILLENDE MINISTERS

SUBSIDIES PORTUGALGezien de grote impact van de investering, was commitment en ondersteuning van de Portugese overheid gewenst. Tijdens het bezoeken van de locaties met kades, waren ook afspraken met twee ministers van de Portugese regering georganiseerd.

De reden om twee besprekingen te organiseren met ministers van verschillende departementen, werd veroorzaakt door de locaties met kades. Sommige locaties waren eigendom van het Ministerie van Innovatie, Investering en Concurrentie, terwijl andere locaties onder de verantwoording vielen van het Ministeries van Infrastructuur, Transport en Communicatie en Financiën. Deze verdeelde verantwoordelijkheid had direct effect op het type en de omvang van de subsidie in Portugal. Daarnaast had dit ook gevolgen voor de benodigde licenties en vergunningen voor de verschillende (ver-) bouwwerkzaamheden.

Naast afspraken met deze top beslissers op nationaal niveau, waren ook afspraken georganiseerd met lokale stakeholders. Sommige locaties waren nl. in mede- eigendom van de Portugese staat en de lokale gemeente en / of nationale investeringskantoren. Om absolute zekerheid te verkrijgen over de aankoop structuur voor iedere afzonderlijke locatie, werden zodoende afspraken met alle belanghebbenden georganiseerd. Het resultaat was uitermate succesvol: ondersteuning en commitment was van alle stakeholders verkregen.

Onze klant heeft vervolgens haar favoriete locatie gekozen en de volgende stappen zijn gepland voor het komende jaar.

Share:
Share on LinkedIn