SUBSIDIES

Ongeacht het type van de investering. EUNITE zoekt altijd naar subsidie mogelijkheden. Deze focus op subsidies heeft twee redenen, namelijk i) het versnelt investeringen en ii) omdat eenvoudigweg verschillende subsidies beschikbaar zijn.

GROTE VARIËTEIT IN SUBSIDIES

Er bestaat een brede geografische variëteit in subsidies, zoals Nederlandse subsidies, EU subsidies en lokale publieke middelen. Daarnaast zijn er verschillende typen van subsidies beschikbaar voor verschillende investeringsdoelen. Voorbeelden zijn middelen voor greenfield investeringen, innovaties, onderzoek, haalbaarheidsstudies en voor demonstratieprojecten. In bepaalde gevallen zijn er ook subsidies beschikbaar voor investeringen die passen bij prioriteitsthema’s. Voorbeelden hiervan zijn voedselzekerheid, water management, exportontwikkeling, armoedereductie, banencreatie, milieubescherming e.d. Tot slot zijn er tevens interessante subsidies beschikbaar voor langdurige publiek private samenwerkingen (PPP’s).

CASH SUBSIDIES: TOT 100% VAN DE INVESTERING

De meest populaire subsidies zijn diegenen die bestaan uit cash contributies voorafgaand aan de investering. Dergelijke cash injecties bestaan meestal uit een bepaald percentage van de investering in kapitaalgoederen.SUBSIDIES

Daarnaast bestaat dit doorgaans ook uit een deel van het benodigde werkkapitaal om de investering te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn werknemerskosten van het management, kosten van R&D medewerkers, kennisoverdracht enz. Ook bestaat dit uit de kosten van verbruiksartikelen. Vooral bij R&D projecten kunnen deze kosten zeer significant zijn.

Het exacte subsidiepercentage verschilt van geval tot geval. Voor Nederlandse subsidies is dit percentage doorgaans tussen de 30% en de 50% van de totale investering (kapitaalgoederen, werknemerskosten en verbruiksartikelen). Voor EU subsidies zijn deze percentages meestal hoger en kunnen deze zelfs 100% bedragen. In absolute cijfers kunnen de cash subsidies meerdere € miljoenen bedragen.

FISCALE SUBSIDIES: TOT 70% VAN DE INVESTERING

Veel subsidies bestaan uit fiscale voordelen, die in de praktijk vaak net zo interessant kunnen zijn als cash injecties vooraf. Fiscale voordelen kunnen op drie publieke niveaus verkregen worden, namelijk bij de centrale overheid, regionale overheden en / of bij lokale overheden.

Deze fiscale voordelen bestaan meestal uit een verlaging van vennootschapsbelasting, een verlaging van sociale afdrachten, verlaagde lokale belastingen, voordelige landprijzen, een bijdrage in salariskosten van personeel e.d. De fiscale voordelen hebben meestal een duur van meerdere jaren. De grootte van het financiële voordeel varieert sterk. In Polen kan de omvang tot 70% van de totale investering omvatten. In absolute cijfers kunnen de fiscale subsidies – net zoals cash subsidies – eveneens meerdere € miljoenen bedragen.

COMBINEREN SUBSIDIES: VAAK MOGELIJK

Alhoewel dit vaak niet eenvoudig is, is het in de praktijk wel mogelijk en toegestaan om subsidies te combineren. Bijvoorbeeld door eerst cash injecties en daarna complementaire fiscale voordelen te verkrijgen. Subsidiecombinaties zijn mogelijk binnen één land, daarnaast is het ook mogelijk om subsidievoordelen van twee landen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is dat de Nederlandse overheid de cash injectie faciliteert en het lokale land kan dan additionele fiscale voordelen bieden. Er zijn verschillende manieren om dergelijke subsidiecombinaties te realiseren. De manier waarop verschilt voor ieder investeringsproject.

UW SUBSIDIE?

Nadat wij een helder beeld hebben van uw investeringsplannen, presenteren wij uw op maat gemaakte subisidiemogelijkheden. Daarna dienen wij uw subsidie aanvraag in, in Nederland en daarbuiten. Een dergelijk subsidieaanvraag bestaat uit het creëren van een volledig en hoogwaardig subsidievoorstel en het onderhandelen met de subsidieverstrekker.

SUBSIDIE TRACK RECORD: MEER DAN € 30 MIO.

De totale subsidiewaarde van gerealiseerde investeringsprojecten van EUNITE is meer dan € 30 miljoen, zowel in Nederland als in andere landen. Voorbeelden van succesvolle subsidieaanvragen zijn opgenomen in ons overzicht van business cases.