VOEDSELOPSLAG INDIA

FOOD STORAGE INDIAIn India gaat ongeveer 40% van alle aardappels gaan verloren in de keten. 50% van dit verlies vindt plaats tijdens opslag. In slechts enkele jaren, is India van de 5e naar de 2e plaats gegroeid van aardappel producerende landen. Onze klant levert voedselopslag installaties die de verliezen tijdens opslag reduceren.  EUNITE heeft een subsidie ‘voedselopslag India’ verkregen die geresulteerd heeft in een sterke en langdurige marktpositie in India.

EFFICIENCY IMPACT

Onze klant is meer dan 100 jaar actief in de voedselketen en is een internationaal erkend merk. Haar voedsel opslag installaties zijn zowel te vinden in ontwikkelde als in opkomende markten en worden bediend met verschillende distributiemodellen. India was tot voor kort beperkt bediend.

Het toepassingen van de oplossingen van onze klant, resulteert in een efficiency verbetering van 50%. In India leidt deze enorme afname van aardappelverliezen in direct voordeel voor alle ketenpartners: van boeren tot opslag eigenaren en van de verwerkende industrie tot consumenten. Deze laatste groep ervaart ook een substantiële daling van aardappel prijzen. Deze efficiency voordelen uiten zich ook in een lager energieverbruik (hetgeen volledig in lijn is met India’s energiebeleid) en in milieuvoordelen.

STRATEGISCHE ROADMAP VOEDSELOPSLAG INDIA

Gezien de grote commerciële potentie in India en omdat de propositie van onze klant de best passende oplossing voor het probleem is, werd India de top prioriteit in de expansie strategie van onze klant. Centraal in de strategie staat het creëren van bewustzijn in de Indiase markt. Dit wordt gerealiseerd door de Indiase markt de meerwaarde te laten ervaren in verschillende pilot projecten. EUNITE heeft een Nederlandse subsidie aangevraagd waarmee een optimaal rendement van de groeistrategie gewaarborgd werd.

SUBSIDIE INDIA

Onze verkregen subsidie voor ”voedselopslag India” bestond uit drie hoofdonderwerpen, namelijk:

  1. Effectieve markt positionering;
  2. Financiering en subsidiemogelijkheden in India;
  3. Optimale marketing mix.

EFFECTIEVE MARKT POSITIONERING

Alhoewel de strategie van onze klant gebaseerd is op het creëren van bewustzijn van haar toegevoegde waarde, is het simpelweg niet mogelijk om dit op de gehele Indiase markt toe te passen. In India zijn totaal ongeveer 800 miljoen boeren, ca. 6.000 opslag eigenaren en 250 aardappel verwerkende organisaties aanwezig. De eerste stap bestond uit het segmenteren van de markt in ‘A’, ‘B’ en ‘C’ segmenten. Vervolgens zouden de marketing inspanningen geconcentreerd worden op ”alleen” de meest belovende ondernemingen, in India zijn dit nog steeds meer dan 6.300 organisaties en een veelvoud van decision makers.

FINANCIERING EN SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR VOEDSEL OPSLAG IN INDIA

Het portfolio van onze klant vereist significante investeringen, hetgeen per definitie complexe besluitvormingsprocessen zijn. Doorgaans leiden dergelijke investeringen in kapitaalgoederen tot ‘ROI discussies’, waarvan het beheersen nogal eens uitdagend is. Kennis van lokale financieringsmogelijkheden vereenvoudigt dergelijke discussies. Deze bestaan uit private en publieke financiering, nationale, regionale en lokale subsidies. Daarnaast omvat dit ook thematische subsidies, zoals plattelandsfondsen, food security programma’s, energie efficiency subsidies, milieusubsidies enz.

OPTIMALE MARKETING MIX

Tot slot bestond de subsidie uit het bepalen van de optimale marketing mix voor India. Voorbeelden waren antwoorden op de vragen zoals ‘wat is de beste promotie strategie voor India’, ‘hoe moeten wij onze prijsstrategie aanpassen om te voldoen aan Indiase subsidie- en financieringsvereisten’, ‘hoe moeten wij Indiase financieringsdiensten in ons portfolio opnemen’ etc.

Share:
Share on LinkedIn